בחודשים ספטמבר-יוני משרדי המתנ"ס פתוחים לקבלת קהל ומענה טלפוני בימים א'-ה' מ8:30-18:30
בחודשים יולי אוגוסט משרדי המתנ"ס פתוחים לקבלת קהל ומענה טלפוני בימים א'-ה' מ9:00-17:00