בתאריכים 29-30/11/2016 (ימים ג', ד')  תהיה המחלקה לשירותים חברתיים סגורה בשל שיפוצים.
הודעות דחופות ניתן להשאיר בטל. 08-8622100או בדוא"ל
http://www.hevel-yavne.org.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/