קייטנת חנוכה בצהרונים!
בימי ב-ג-ד כ"ו-כ"ח בכסלו( 26-28.12)
בשעות: 7:45-16:00
קייטנה מיועדת לילדי הצהרונים
מוזמנים להירשם גם ילדים נוספים,
מחירים באתר המתנ"ס
בתוכנית: פעילות יצירה, משחק, הצגה, חוגים והפעלות חיצוניות,
ארוחת צהריים חמה מדי יום.