ביום ה 3.1 יפתחו הלימודים כסדרם בכל מוסדות החינוך בחבל. הודעה על שעות סיום הלימוידם תנתן במהלך היום.