לקול קורא למתן תמיכה כספית על ידי מועצה אזורית חבל יבנה לחצו כאן