המשרד להגנת הסביבה ממליץ לתושבי אזור חבל יבנה להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ.
המידע מבוסס על מדידות שעורכים כל העת כונני המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה.
לאור המדידות הגבוהות בגן יבנה, כונני הסביבה נערכים למדידות בתוך המבנים של מוסדות החינוך.
המשרד ימשיך לעדכן בהמשך.