מצורף עדכון מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה אודות השריפה בבריכות הישנות של אשדוד: 
במהלך הלילה הוזרמה כמות גדולה של קולחים מהמט"ש העירוני לבריכת החימצון הבוערת (15,000 מ"ק). בין השעות 22:00-22:30 אתמול בלילה כונן איגוד ערים היה בבני דרום וניר גלים וביצע ניטור חלקיקים, והערכים שנמדדו היו מתחת ערכי הסף.
בשלוש לפנות בוקר הרוח השתנתה לכיוון יבנה, והיום מנסים להגביר את קצב הכיבוי. בתחנות הניטור של האיגוד בבני דרום, באזור תעשייה אשדוד ובעיר אשדוד נמדדו ערכי חלקיקים נמוכים מהתקן מתחת לסף ההתרעה.