המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור שבאזורים הסמוכים לשריפה להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. ההמלצה תקפה גם עבור התושבים שנמצאים ביבנה ובאזורים נוספים שבהם יש מטרדי ריח ועשן, כל זמן שהעשן מורגש.
נמשיך ונעדכן לכשיתקבל  מידע נוסף בעניין.