8.11- ניר גלים
10.11- בית גמליאל
15.11- בני דרום
29.11- בית גמליאל