1.9 - בני דרום - בוצע

13.9 - ניר גלים

בית גמליאל - יבוצע בתחילת אוקטובר