ימי פינוי אשפה מעודכנים החל מחודש יולי:
ימים ב', ה':
  • בן זכאי
  • ניר גלים
  • בני דרום
  • נווה הרצוג
ימים ג', ו':
  • בית גמליאל
  • קבוצת יבנה
  • כרם ביבנה
  • גבעת וושינגטון