בחודשים יולי ואוגוסט משרדי המתנ"ס יהיו פתוחים בים השעות 8:30-17:00 בלבד.