במקרה שמיכלי מחזור הבקבוקים מלאים במהלך החג ובכלל, יש להשליך בקבוקים לפח הכתום