תאריך ישוב
5.3.21 אזור תעשייה ניר גלים
12.3.21 אזור תעשייה בני דרום
17.3.21 ניר גלים
18.3.21 בית גמליאל + בני דרום
26.3.21 אזור תעשייה ניר גלים