משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, פועל למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת ביטחון תזונתי. במסגרת פרוייקט זה מחולקים לזכאים כרטיסים נטענים ב-3 פעימות במהלך החודשים הקרובים: החל מ-28.1.21, החל מ-25.2.21, החל מ-4.3.21. 
סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה. 
המועצה מתכבדת לעדכן את תושביה אשר אינם מופיעים ברישומיה כזכאים לקבלת הכרטיסים הנטענים על זכותם לפנות בבקשה לבדיקת זכאותם על ידי מילוי הטופס הדיגיטלי המופיע בהמשך להודעה זו, או על ידי מילוי הטופס הידני. להורדה והדפסה לחצו כאן.
ניתן להגיש בקשות למועצה, עד ליום 22.4.21 ומי שימצא זכאי על ידי המועצה עד ליום 6.5.21, יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הפנים 

למידע כללי: 

מיכל בן שמעון

לסיוע ומידע פרטני: 

אתי איכר
מנהלת מחלקת גבייה

מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים :
מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים : * שדה חובה
אישור מביטוח לאומי – תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01/01/2021 לכל מתגורר מעל גיל 18
אישור מביטוח לאומי – תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01/01/2021 לכל מתגורר מעל גיל 18
אישור מביטוח לאומי – תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01/01/2021 לכל מתגורר מעל גיל 18
אישור מביטוח לאומי – תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01/01/2021 לכל מתגורר מעל גיל 18
אישור מביטוח לאומי – תאריך הנפקת המסמך החל מיום 01/01/2021 לכל מתגורר מעל גיל 18
מפורט שעות לימוד, גובה מילגה לחודשים - 10/11/12/2020, חתימה וחותמת ומס' עמותה.
Browser not supported

לשימוש המועצה

אישור הבקשה
אישור הבקשה

פרטי המאשר/ת