תושבים ובעלי עסק יקרים,
בשל סגירת שנת הכספים 2020, לא תתאפשר ביום האחרון לשנה ,יום חמישי 31.12.2020, קבלת תשלומים בקופות המועצה.