8.1 א.ת. ניר גלים
11.1 ניר גלים
13.1 בני דרום
15.1 א.ת. בני דרום
18.1 בית גמליאל
22.1 א.ת. ניר גלים