הוועדה המקומית לתכנון ובנייה " שורקות" תהייה סגורה בשל השתלמות עובדים בין התאריכים 14-16/11/2017
לצפייה במסמך -