9.12 בני דרום + ניר גלים
11.12 א.ת ניר גלים
14.12 בית גמליאל (מהצהריים)
18.12 א.ת. בני דרום
23.12 קבוצת יבנה (מהצהריים)
25.12 א.ת.ניר גלים