לאחרונה ננשכו תושבים, חיות בית ומשק באזור עמק המעיינות ועמק חרוד על ידי חיות חולות כלבת. זוהי מחלה מסוכנת
לבני אדם ולבעלי חיים, והיא מחייבת טיפול מיידי.
מעבירי המחלה העיקריים הם תנים, שועלים וכלבים משוטטים, והיא מועברת במגע בין חיה נגועה לֹחיה שאינה מחוסנת.
להתפרצות הנוכחית אחראים בעלי חיים נגועים שבאו מירדן.
על מניעת מחלת הכלבת מופקד משרד החקלאות, והוא מוציא הנחיות לריסון המחלה ולטיפול בה. עם זאת, מאחר
שמעבירות המחלה בגל הנוכחי הן גם חיות בר (בעיקר תנים), גם רשות הטבע והגנים מעורבת במאבק להתפשטותה.
הרשות, בשיתוף מרכז המועצות האזוריות, פועלת להעלאת המודעות בקרב הרשויות, החקלאים והתושבים לדרכים
ולאפשרויות למיגורה שלֹ המחלה. חשוב להבין שצמצום התפשטות המחלה הוא בידיים של כולנו.
לפרטים לחצו כאן