6.11  אזור תעשייה ניר גלים
11.11 בני דרום וניר גלים
13.11 אזור תעשייה בני דרום
16.11 בית גמליאל 
20.11 אזור תעשייה ניר גלים