ערימת גזם שמונחת בחוץ בימים בהם אין פינוי, יש להניח בשטח הפרטי בלבד. כל ערימת גזם שתושאר בשטח הציבור תגרור קנס.

במקרה שכזה, על בעלי המשקים, להשאיר את ערימת הגזם במרחק של חמישה מטרים לפחות מהמדרכה לכיוון השטח הפרטי, אחרת, היא תיחשב לערימה המונחת בשטח הציבורי שלא ביום הפינוי.

החל מהאיסוף הבא (יום ראשון 7/6/2020) נקפיד על הנחייה זו ובמקרה הצורך תתבצע אכיפה.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

מועצה אזורית חבל יבנה.