בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולאור הנחיות מעודכנות של משרד התחבורה, עודכנו שינויים רבים במפת הקווים של מטרופולין.

השינויים כוללים ביטולים של חלק מקווי השירות, וכן צמצום משמעותי בתדירות הנסיעות של קווים אחרים.

אנו ממליצים לכל הנוסעים להתעדכן בזמן אמת בלוחות הזמנים של הקווים באתר החברה או בפייסבוק, שכן שינויים נוספים ייתכנו בהמשך.

אזור הנגב והדרום

… הופסקה פעילותם של קווי השירות הבאים:
559 ,38 ,354 ,458 ,459 ,400 ,373 ,360 ,359 ,343 ,373, 377, 669, 374 ,380 ,158 ,381 ,161 ,163, 660, 668, 680
.

… יתר קווי השירות הפועלים באזור זה, יופעלו החל מיום ראשון עפ"י לוחות הזמנים של הקו בימי שני, וזאת לאורך כל ימות השבוע.

… פעילות הקווים תסתיים בשעה 20:00 למעט קווים שמספרם: 1 ,15 ,37  ,70 ,50, שיופעלו עד השעה 20:15.

… להלן שעות פעילות עמדות "על הקו" באזור:

ירוחם

ימים א', ג', ה'- 14:00-8:00
ימים א', ג', ה'- 19:00-12:00

ערד

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

קרית גת

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

גדרה

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

בימי שישי כל העמדות תהיינה סגורות!