פותחים חוג כדורגל בימי שני בניר גלים 
במגרש השחבק החדש ב-2 קבוצות: 
1 – קבוצת גן חובה וכיתה א' בשעה 17:30 עד 18:15 
2- וקבוצה שניה לב' – ד' משעה 18:15 עד 19:00 
עלות 140 ₪ לחודש 
מתחילים ב17/2

הרשמה באתר המתנ"ס