בן זכאי - זהבי - 0583283182
ניר גלים - פרלי - 0506481874
גבעת וושינגטון - ליזי - 0526541440

 מזכירות המתנ"ס - 088622101