יום שני  6.1- בית גמליאל
יום שני 20.1- ניר גלים
יום שני 27.1- בני דרום