טיאוט שבילים יעשה בתאריכים הבאים:

יום שני 16.12.19-ניר גלים

יום שני 23.12.19-בני דרום

יום שני 6.1.20-בית גמליאל

יום שני 20.1.20-ניר גלים

יום שני 27.1.20-בני דרום