בחודשים האחרונים החלה המועצה בהחלפת פחי אשפה קיימים בפחי אשפה חדשים

בעלי נפח של 360 ליטר, עליהם מוטבע לוגו הרשות.

לתשומת לבכם, באחריות כל אב בית לדאוג לסימון פח האשפה הנמצא תחת אחריותו

ע"י כתיבת שם משפחה או מס' בית ורחוב.

לבירורים 106 / 08-6531747

יחד נשמור על חבל נקי יותר.