בשבוע הבא פינוי הגזם בניר גלים יתבצע ביום שלישי במקום ביום בשני