חוג תנ"ך עם חנה לבל יוצא לחופשה עד לאחר הפסח
יום ראשון ב' ניסן, 22/3/15
10:15 הרצאה: חברה ותרבות בסין (המשך הרצאה)/ יורם רוזנפלד
יום שני ג' ניסן, 23/3/15
 17:00  חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
יום שלישי ד' ניסן, 24/3/15
17:00  חוג האזנה למוסיקה עם גילה יוסלזון