כמדי שנה בתחילת האביב מתחילה פעילות רבה של היתושים. כל מקום בו מצטברים מים עומדים עלול להוות מוקד לדגירת יתושים. זחלי היתושים מתפתחים אך ורק במקווי מים עומדים, ונקבות היתושים הבוגרות מעופפות בחיפוש דם בע"ח העשיר בחלבון לצורך התפתחות ורבייה. הסכנה בהפצת מחלות (כגון: קדחת מערב הנילוס) נובעת מהמקרים בהם עקצה נקבת היתוש עוף נשא הנגיף - בטרם עקצה אותנו. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה בשיתוף הרשות המקומית עושים כל שביכולתם כדי לאתר ולמנוע דגירות יתושים באזור, אולם, חלק מבתי הגידול נמצאים בתוך השטחים הפרטיים שלכם.
לפיכך עליכם לפעול בהתאם להנחיות- הקליקו פה