כ-70,000 ניצולי שואה מכל העולם קיבלו טופסי בקשה לביתם, לאחר שוועידת התביעות העריכה שהם זכאים לתשלום מהקרן החדשה לניצולים ששרדו את השואה כילדים. באיסוף המידע הסתמכה ועידת התביעות על תכניות פיצויים אחרות. הקרן תעניק תשלום חד-פעמי בסך 2,500 אירו לזכאים ששרדו את השואה כילדים.
מצ"ב טפסים למילוי לציבור ניצולי שואה על מנת לקבל את המענק מיועדת התביעות.
את הקריטריונים לזכאות למענק ניתן לראות בקישור הבא:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=458
לתשומת לבכם - ישנם 2 סוגי טפסים:
1. גרסה מקוצרת של 4 עמודים – במידה והניצול מקבל גמלה ממשרד האוצר ולא קיבל בדואר את טופס הבקשה לפיצויים מקרן הילדים הניצולים, אך סבור כי הוא זכאי.
2. גרסה ארוכה יותר של 14 עמודים – במידה והניצול לא קיבל כל פיצוי בעבר כניצול שואה אך סבור כי הוא זכאי לפיצוי מקרן הילדים הניצולים.
*** יש למלא את הטופס בשפה האנגלית/ גרמנית/ צרפתית.