לעדכון בדבר נוהל קבלת הנחה בארנונה למשרתי מילואים לחצו כאן