לאחר דיאלוג בין ראש המועצה לבית ספר 'נועם' יבנה, הושגה הבנה לקליטת תלמידים בכיתות א' (בנים ובנות) לשנת הלימודים תשע"ו. וכן המשך הסיוע לעולים לכיתה ב'. במקביל נמשכים המגעים לשילוב ילדי החבל בבית ספר נועם יבנה לטווח הארוך.