ישראל אבן (צולו) ממושב ניר גלים, גמלאי הרשות ומי ששימש כנהג הסעות במועצה במשך שנים רבות, הלך לעולמו.
מוא"ז חבל יבנה משתתפת בצערה של המשפחה.