בשבוע הבא ייערך מבצע לכידת כלבים שאינם קשורים בכל שעות היום והלילה. להזכירכם- כלב שילכד יועבר לכלביה האזורית ייבדק חיסון ושבב. הכלב יוחזר לבעליו רק אחרי תשלום קנס ותשלום על כל יום שהכלב ישהה במתקן.