תושבים יקרים, 
בימים אלו המועצה עוברת לשלב הביצוע של הסכם המחזור תמיר, במסגרת ההסכם יתווסף בכל יישוב מיכל חדש לאיסוף זכוכית ומתכת. המכלים החדשים יוצבו בנקודות האיסוף המרכזיות