מתנ"ס חבל יבנה יהיה סגור ביום ראשון ח' באלול 23 אוגוסט וישוב לעבודה ביום שני 24 אוגוסט.