תושבים יקרים,
ימים לא קלים עוברים על תושבי המדינה כאשר פיגוע רודף פיגוע ומערער את תחושת הביטחון של אזרחיה.
ברצוני לחזק תחילה את כוחות הביטחון ולהביע את תודתי והערכתי הרבה לעבודת הקודש אותה הם מבצעים בימים מתוחים אלו.
בשל המצב הביטחוני, מועצה אזורית חבל יבנה נערכת ופועלת על מנת להגן על תושביה ולהעניק להם תחושת ביטחון מרבית. לשם כך, התחלנו ביישום המהלכים הבאים:
א.    סיורים במוסדות חינוך: בשעות הפעילות של מוסדות החינוך יערכו גורמי הביטחון מטעם המועצה סיורים שוטפים ומוגברים.
ב.     הצבת מאבטחים: המועצה תציב מאבטחים ברחבי אשכולות הגנים ביישובים במטרה להגביר את הביטחון.
ג.      פיקוח על אתרי בנייה: יערכו סיורים מוגברים באתרי הבנייה ותוגבר אכיפת דרישות החוק בכל הקשור להצגת אישורי שהייה ורישום מסודר של הפועלים.
אני פונה אל התושבים לגלות ערנות לכל אדם או רכב חשודים ובמקרה שכזה לפנות מידית לאחד מבעלי התפקידים הבאים:      
דוד אנגל, קב"ט המועצה: 050-5203085
שלמה לחר, אחראי בטיחות ובטחון: 050-7313186
יגאל גדקר, שיטור קהילתי: 050-6273713
רן פריינטה, מפקד יחידת המתמיד: 050-6276285
 
"חזק ונתחזק בעד עמינו" (שמואל ב', י')
 
בברכה,
משה ליבר
ראש המועצה