מזכירות המתנ"ס לשירותכם בעניין בירורים, הרשמה למעונות, צהרונים, חוגים, רכישת כרטיסים וכיו"ב.
בימים א'-ד' בשעות 8:15 -18:45
יום ה' בשעות 8:15 -16:00
טל: 08-8622120
מייל: h_y@013net.net
        chevelya@matnasim.org.il    
   פקס:08-8535383