עשרות משפחות מכרם ביבנה תרמו חבילות עם מטעמים לטובת כוחות הביטחון. כמו כן, תלמידי כרם ביבנה הכינו ברכות לשוטרים שפועלים ללא ליאות ברחבי הארץ. הבוקר החבילות והברכות הועברו למטה הארצי של המשטרה בירושלים - יישר כח