לאחרונה אנו חווים התגברות מואצת בפעילות היתושים, תופעה שמוכרת בתקופות חמות שמלווה בגשמי הסתיו (או לחילופין בתקופת האביב, כאשר מתחיל להתחמם ויורדים גשמים).
איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה פועל כל השנה בניטור והדברת זחלי היתושים בכדי למנוע התפתחותם לבוגרים מעופפים.הטיפול מתמקד בזחלי היתושים בנחלים בכל תחום האיגוד 
חשוב לדעת:
 
מצורף צילום בתי גידול ליתושים מעשה ידי אדם.
 
מצגת וסרטון הסבר