1.פעילות בה"ס לכדור סל הורים וילדים בתאריך 7/12/15 בשעה 18:00 –אולם קבוצת יבנה
2.אליפות טניס שולחן בתאריך 11/12/15 בשעה 10-12:30 –ניר גלים
3.משחק ומפגש כדור סל-בנות בתאריך 14/12/15 בשעה 9-12 –גדרות
להרשמה