בוקר טוב,
כאמור בהתאם להנחיות פיקוד העורף לא יתקיימו לימודים בישובים ניר גלים, בני דרום ונווה הרצוג.בישובים אלה צמצום פעילות שאינה הכרחית (אזור התגוננות לכיש 271).
כמו כן, ההסעות לא יפעלו מישובים אלה.
מומלץ ורצוי להסיע את התלמידים למוסדות הפועלים באופן פרטי
בשאר ישובי המועצה לימודים ופעילות כרגיל.
במהלך היום תתקיים הערכת מצב ונעדכן לגבי המשך היום.