התלמידים הגיעו אל המועצה בשעות הבוקר ונפגשו עם ראש המועצה משה ליבר ומנהלת מחלקת החינוך ד"ר רבקה טאוב. במסגרת המפגש, במסגרת המפגש, העניקו התלמידים שי מעשה ידיהם, כחלק מפעילות יום המעשים הטובים.