במהלך היום הורגשו באזורנו, ריחות לא נעימים באויר.
בבדיקה שנערכה ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה נמצא כי ישנה תקלה בבתי הזיקוק ויתכן כי זהו מקור הריח.
הנושא בטיפול של איגוד ערים מול מנהל בתי הזיקוק.