לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
ביום השואה - יום חמישי, 5 במאי 2016 בשעה 10:00 - תישמע צפירה רצופה למשך 2 דקות. 
 
לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל:
בערב יום הזיכרון - יום שלישי, 10 במאי 2016 בשעה 20:00 - תישמע צפירה רצופה למשך 1 דקה. 
ביום הזיכרון - יום רביעי, 11 במאי 2016 בשעה 11:00 - תישמע צפירה רצופה למשך 2 דקות.   
 
נזכור את כולם