מכתב משרד החינוך למנהלת בית הספר רחל שפרון ולכיתה ו'לכבוד זכייתם בפרס המעורבות לשנת תשע"ו:
 
הועדה המחוזית שבחנה את המועמדויות מהיסודי והעל יסודי על פי הקריטריונים שפורסמו מצאה כי,
היוזמה  לאימוץ אתר "גשר עד הלום" שמקדמים  תלמידי כתה ו' בבית ספריך ראויה לשבח. 
 מיזם  המתקיים בשיתוף עם הרשות והקהילה ,מלווה בתהליך של למידה במסגרת תחומי דעת שונים, סיורים ומפגש עם הלוחמים , ואף העברת המידע לכלל תלמידי בית הספר  .
טקס  יום הזיכרון  שמתקיים  באתר ומתוכנן ע"י התלמידים בשיתוף הלוחמים הינו חלק ממהלך  משמעותי זה  להטמעת ערך אהבת הארץ ומסירות.