השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) הינו גוף מקצועי הנותן שירות פסיכולוגי לתלמידי הרשות ולמסגרות ההשתייכות שלהם: מסגרות החינוך, המשפחה והקהילה.
כמו כן, הוא משמש כגורם ייעוצי לגורמי הטיפול ברשות ובקהילה ולבעלי התפקידים במועצה בכל הקשור למדיניות החינוכית.
צוות השפ"ח מונה שבעה פסיכולוגים, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת המלווים את ילדי, הורי וצוותי מסגרות החינוך באופן שוטף מגיל 3 ועד גיל 18. 

שירות פסיכולוגי חינוכי

לחצו על הכותרת לפתיחה:

הצוות שלנו

אמיר כץ – מנהל מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי.

דורית קגן – פסיכולוגית חטיבת הביניים, על יסודי קבוצת יבנה ופסיכולוגית גנים: צבעוני, רקפת.

ליטל בניסטי – פסיכולוגית חטיבה עליונה, על יסודי קבוצת יבנה.

נטע שחף  - פסיכולוגית ממ"ד עמיח"י ופסיכולוגית גנים: שושן.

דוד סרולוביץ' – פסיכולוג ממ"ד נועם חבל יבנה ופסיכולוג גנים: רותם ואורן.

עדי מצליח הולינגר – פסיכולוגית קלינית. מענה טיפולי/הדרכתי בגיל הרך.

יעל ויסוצקי – מרפאה בעיסוק. רכזת תכנית מעג"ן.

גיא פלומן – פסיכולוג. צוות מעג"ן.

נטע כיהלי – קלינאית תקשורת. צוות מעג"ן.

עינת ולני – מזכירת מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי.

מה עושה פסיכולוג חינוכי?

בלב התפקיד של הפסיכולוג החינוכי נמצאת העבודה המערכתית בבית הספר והגן, במטרה לקדם את הרווחה הנפשית של הילדים בתוך המסגרת החינוכית.

הפסיכולוגיה החינוכית רואה את הילד/ה כחלק ממערכת רחבה יותר (כשייך למשפחה, לבית הספר, לקהילה..) ומתייחסת לעולמו הפנימי, אך גם למציאות חייו/ה וסביבתו/ה. הייחודיות בעבודה בתוך המערכת היא היכולת להתבונן במכלול החיים של הילד/ה, תוך מתן מענה שמעוגן בידע רב – התפתחותי, טיפולי ומערכתי, וכך לקדם שינויים.

בפועל, הפסיכולוג החינוכי שותף לתהליכים מערכתיים ופרטניים, ועבודתו כוללת ליווי הצוות החינוכי (העברת ידע בנושאים שונים, הדרכה וייעוץ לגבי תהליכים כיתתיים או פרטניים), ייעוץ בהרכבים שונים, טיפול פרטני בילדים ונוער, והדרכות הורים. ברמה המערכתית הפסיכולוג שותף ואף יוזם פעילות מניעה בתחומים שונים כמו קידום אקלים מיטבי, שילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים, סיוע בהכשרת הצוות החינוכי להתמודדות עם מקרי חירום, אובדנות וכד'. ברמה הפרטנית הפסיכולוג מסייע לצוות לאתר תלמידים שמתקשים בתוך המסגרת החינוכית, ומסייע בקידום תהליכים של עבודה מול הצוות וההורים על מנת להיטיב עם הילד/ה.