תחילת התחרות: יום ראשון 26.1.2020

וסיומה: יום ראשון 2.3.2020

נושא התחרות: #טבע_בחבל. מקומות בגבולות המועצה שהטבע בא בהם לידי ביטוי

המתחרים ימלאו את הטופס המצורף בקישור

הפרס לזוכה: חצובה איכותית

שאלות ניתן להפנות לגדי סימון במייל: gadi@hevel-yavne.org.il

צוות השופטים בבחירת התמונה הזוכה יכלול את: ענת יעקב, גדי סימון, רעיה זלקינד וצלם מקצועי.

התמונות המשתתפות יפורסמו באתר המועצה ובפייסבוק.

טופס השתתפות בתחרות צילום #ירוק_בחבל

הריני מאשר/ת לפרסם את התמונה בכל מקום שמנהלי התחרות רואים לנכון (עם קרדיט לצלם). * שדה חובה
ההשתתפות בתחרות מותנית באישור

תראו איזה יופי של חבל ירוק: